فرآیند کار

مشاوره طراحی سایت

پیش از هر چیز باید با هم بر سر این موضوع به تفاهم برسیم که هر سایتی مناسب کسب و کار شما نیست . از این رو ، پیشنهاد می کنیم حتماً از خدمات مشاوره طراحی سایت داده پردازان زانتکس استفاده کنید . شایان ذکر است ارائه مشاوره طراحی سایت در مجموعه طراحی سایت زانتکس به صورت رایگان انجام می شود ؛ حتی چنانچه در نهایت شما طراحی وب سایت زانتکس را بر نگزینید .
با توجه به این که طراحی سایت نیز مانند بسیاری رشته های دیگر امری تخصصی است ، ممکن است شما به تمام قابلیت های یک وبسایت پیشفرض آگاه نباشید یا این که ندانید یک وب سایت ، دارای چه پتانسیل هایی است . از طرفی هم ممکن است اساساً ایده و خواسته شما از سایت اینترنتی ، قابل انجام نباشد .
با توجه به مجموعه موارد مطرح شده درباره مشاوره طراحی وب سایت ، مقتضی است با صرف زمان ارزشمند خود ، میهمان دفتر طراحی سایت زانتکس شوید تا همکاران ما ، آنچه در این باره لازم است را انجام دهند .
همکاران ما به سوالات شما در زمینه طراحی سایت پاسخ خواهند گفت ، امکانات و قابلیت سایت ها را برای شما بر خواهند شمرد ، از توانمندی های گروه مهندسین داده پردازان زانتکس سخن خواهند گفت ، مراحل طراحی سایت و مدت زمان طراحی سایت برای شما براورد می شود ، لیست تعهدات خدماتی و پشتیبانی داده پردازان زانتکس را از نظر می گذرانید و نسبت به تعرفه طراحی سایت و لیست قیمت طراحی سایت ، آگاه خواهید شد .
کوچکترین فایده مشاوره طراحی سایت ، این است که خواسته های شما و امکان و عدم امکان اجرای آن ها به هر یک از دلایل فنی و سایر دلایل ، به صورت شفاف و ساختارمند مشخص می گردد و یک سیر منطقی برای انجام مراحل طراحی سایت ، ترسیم و اجرایی می شود . در واقع با مشخص شدن معیارهای طراحی سایت دلخواه شما ، چارچوب طراحی سایت مشخص شده وباقی موارد اصلاحی ، به پس از اتمام طراحی سایت موکول خواهد شد .

مشاوره طراحی سایت
Rated 5/5 based on 112 reviews