ویژگی های طراحی وب سایت

به کارگیری سئو در طراحی سایت

 
به کارگیری سئو در طراحی سایت

سئو جزئی اساسی از مجموعه اقداماتی است که برای طراحی یک سایت انجام می شود . در گذشته اشاره کردیم که روش های سئو ، بسیار متنوع اند و سبک واحدی برای بهینه سازی سایت وجود ندارد . از طرفی سئو ، در یک بخش از سایت حصور ندارد ، بلکه به صورت سیال در میان بخش های مختلف سایت شناور است . سئو در بسیاری از بخش ها حضور پررنگ دارد و نمی توان کیفیت آن را با توجه به سلایق تنظیم کرد . بدین معنی که فرضاً اگر خواست مشتری بر اعمال برخی ویژگی ها در سایت است که مغایر با اصول بهینه سازی سایت است ، نمی توان آن را در طراحی سایت به کار گرفت . 
بر خلاف تصور بسیاری از افراد ، سئو فقط به بخش فنی طراحی سایت بر نمی گردد . بهینه سازی سایت در مواردی مانند اندازه تصاویر ، شکل تکرار کلمات در جمله بندی متن ها ، محتوای تکراری یا صفحات تکراری ، همرنگ بودن متن با زمینه صفحه و موارد دیگر نیز مهم است و تابع اصول خاص خود می باشد .
در شرایطی که میزان عرضه خدمات طراحی سایت از میزان تقاضای آن بیشتر است ، کار انتخاب دشوار است . توصیه می کنیم پیش از گزینش شرکت طراحی سایت ، نسبت به بررسی سوابق و نمونه کار های سئو و سایر موارد ، تحقیقات لازم را به عمل آورید . 

 

به کارگیری سئو در طراحی سایت
Rated 5/5 based on 1107 reviews