یو آی ( UI ) چیست ؟
یو آی  ( UI ) چیست ؟

تعاریف متعددی از یو آی وجود دارد اما اگر بدانیم که ui علامت اختصاری user interface می باشد ، پی خواهیم برد که می توان یو آی را رابط کاربری تعریف کرد . هرجا که صحبت از کار کاربر با نرم افزار باشد ، بی شک رابط کاربری حضور دارد .

ماهیت یو آی این است که چیدمان اجزای قابل نمایش به کاربر را محقق سازد ؛ هر چند که UI به نوعی مجری تصمیمات UX است . در دیگر مقالات درباره یو ایکس توضیح داده شده است .

طراح یو آی ، صفحه ای را یا چیز قابل نمایشی را اجرا می کند که کاربر با آن در ارتباط است و می خواهد به وسیله آن ، کنترل و هدایت نرم افزار یا ... را بر عهده بگیرد . کسی که یو آی را اجرا می کند ، اصطلاحاً یو آی کار می شناسند . وظیفه یو آی کار این است که پیکربندی آنچه برای کاربر قابل نمایش است را اجرا کند . در واقع UI سبب می شود تا آنچه کاربر به ماشین یا نرم افزار دستور می دهد ، اجرا شود . جانمایی اجزای یو آی هم باید به نحوی باشد که یکپارچگی طراحی کلی محصول را دچار خدشه و آسیب ظاهری نکند .