میزان موفقیت طراحی سایت اینترنتی
میزان موفقیت طراحی سایت اینترنتی

برای پیش رفتن در مسیر معنای عنوان این مقاله طراحی سایت ، پیش از هر چیز مشخص کنیم که این مفاهیم ، مفاهیم کیفی هستند ؛ یعنی بنا داریم تا کیفیت طراحی سایت را بررسی کنیم . بررسی چگونگی طراحی سایت ، طبق معیارهایی که در این مقاله برشمرده می شود ، کمک می کند تا درک بهتری از میزان موفقیت یک وب سایت مفروض در مراحل طراحی آن داشته باشیم .

جایی نوشته شده بود که اگر نیاز است تا کاربران وب سایت شما برای کار کردن با آن نیاز دارند تا آموزش ببینند ، این بدان معناست که سایت ساخته شده مفید و کارامد نیست . یک سایت خوب باید ساده و روان برای کاربر در دسترس و قابل استفاده باشد . اگر امکان استفاده آسان از یک وب سایت فراهم نباشد ، کاربران آن ریزش خواهند کرد . منظور از طرح چنین بحثی ، توجه بیشتر به کاربران است . در شرایطی که همه توجه ها روی مبحث سئو متمرکز شده است ، نباید از کاربر غافل شد . نیاز کاربران در سایت های گوناگون ، عمومیت هایی دارد که نادیده گرفتن آن ها سبب دلسردی کاربر برای استفاده مجدد و رضایت از آن سایت خواهد شد .

یک وب سایت موفق در طراحی ، سایتی است که در انتقال پیام و هدف خود به مخاطب ، مناسب عمل کند . اگر یک سایت فروشگاهی نتواند در جلب نظر مشتری برای خرید کارامد باشد ، آن وب سایت موفق نیست یا مثلاً اگر یک سایت دانلود نتواند به راحتی فایل مورد نظر کاربر برای دانلود به او بدهد ، نتوانسته است در راستای ماهیت خود گام بردارد .

یکی دیگر از ویژگی هایی که معطوف به کاربر است ، ظاهر سایت است . شاید تصور عام بر این باشد که سایتی که گرافیکی طراحی شده باشد ، سایت خوبی است . شاید چنین باشد ولی لزوماً چنین نیست . می شود و ممکن است که سایتی گرافیکی طراحی نشده باشد و زیبا باشد . می شود سایت را به لحاظ ظاهری ساده اما کاربرپسند طراحی کرد . حتماً نباید از تعداد زیادی از رنگ ها استفاده شده باشد . همین که وحدت رویه ای از طیفی از یک رنگ در سایت وجود داشته باشد کافی است . همچنین ، نباید ظاهر وب سایت از صفحه ای به صفحه دیگر تغییر کند زیرا کاربر را سر در گم می کند . چیدمان اجزای صفحات وب سایت ، باید از یک ثبات نسبی برخوردار باشد .

اگر بخواهیم به یک ویژگی تلفیقی از شکل طراحی سایت برای کاربر و موتور جستجو بپردازیم ، آن ویژگی ، نحوه تولید محتوا برای وب سایت است . از این منظر ، به دو شکل می توان دست به تولید محتوای متنی زد :

1 – تولید محتوای متنی غیر مفید برای کاربر ولی فریبنده برای موتور جستجو

2 – تولید محتوای متنی مفید هم برای کاربر و هم برای موتور جستجو

در این زمینه باد با دقت عمل شود زیرا اگر به روش اول عمل شود ، ممکن است ثمرات مقطعی و بهبود جایگاه و رتبه حاصل شود اما تردیدی نیست که بالاخره زمانی این موضوع توسط موتور جستجو تشخیص داده شده و آنچه در طول زمان ساخته شده است از بین خواهد رفت . پس بهتر است محتوایی تولید شود که کاربر سایت با استفاده از آن احساس کند که مهم است و برای آگاهی بخشی به او وقت و زمان صرف شده است در غیر اینصورت ، چیزی جز بدبینی و تجربه کاربری نامناسب در ذهن وی باقی نمی ماند .

ما از دیدگاه خود به ذکر مواردی که مطالعه نمودید ، پرداختیم . قطعاً شما هم می توانید از دیدگاه خود ، مواردی را به فهرست بالا اضافه کنید . اگر فکر می کنید از پرداختن به مواردی در این مقاله کوتاه غفلت شده است ، برای تکمیل این نوشتار ، نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید .