شبکه ملی اطلاعات چیست ؟
شبکه ملی اطلاعات چیست ؟

شبکه ملی اطلاعات ، شبکه ای است که مسئولان ایران سال هاست در تلاش اند تا نسبت به پیاده سازی و راه اندازی آن اقدام کنند . ضرورت وجود شبکه ملی اطلاعات برای هر کشور از آن روست که کلیه انتقال داده ها در محدوده سرزمینی آن کشور ، بر بستر آن صورت می پذیرد و این موضوع تاثیر چشمگیری روی سرعت تبادل داده ها خواهد گذاشت .

در واقع شبکه ملی اطلاعات ، یک اینترانت به وسعت کشور است که امکان تبادل امن و کنترل شده داده ها را فراهم می سازد . کشور ها تلاش می کنند تا مسیر ترافیک داده های مستقلی را برای خود ایجاد کنند تا از آسیب هایی مانند سرقت اطلاعات و جاسوسی ها در امان بمانند .

رایانش ابری سبب می شود تا دولت ها بتوانند مفهوم دولت الکترونیک را عینیت ببخشند . مفهوم دولت الکترونیک که بر پایه رمزنگاری و امضای دجیتال کاربران بنا نهاده شده است ، از بین برنده بسیاری از تبعیض ها و بی عدالتی هاست . به واقع از این طریق می توان از محدودیت های موجود گذر کرد و نست به توسعه متوازن خدمات قابل ارائه از سوی دولت اقدام نمود . هر چند که اولین بار این دولت آمریکا بود که تحت عنوان بزرگراه اطلاعاتی پروژه شبکه ملی اطلاعات ایالات متحده را پیاده سازی نمود ، اما پس از آن سایر کشورها نیز در صدد اقدام مشابه برآمده اند و یا تصمیم به اقدام دارند .

پس از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در ایران ، انتظار می رود بهره برداری از مزیت های آن آغاز شود .